اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان لنجان درسال جاری، تشکیل شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل از «پارما» از اداره حفاظت محیط زیست لنجان، اولین جلسه کار گروه مدیریت پسماند این شهرستان در سال ۱۴۰۱ با موضوع بررسی مصوبات قبل و همچنین ارائه طرح بازیافت نخاله های ساختمانی توسط شرکت بازیافت […]

اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان لنجان درسال جاری، تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل از «پارما» از اداره حفاظت محیط زیست لنجان، اولین جلسه کار گروه مدیریت پسماند این شهرستان در سال ۱۴۰۱ با موضوع بررسی مصوبات قبل و همچنین ارائه طرح بازیافت نخاله های ساختمانی توسط شرکت بازیافت لنجان، تشکیل شد.

این جلسه که با ریاست معاونت برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری لنجان برگزار شد، ضمن گفت و گو اعضا کارگروه درخصوص موضوعات مطروحه و پس از بحث و تبادل نظر، با تصویب ۷ مصوبه به پایان رسید.

در جلسه قبل این کارگروه در سال گذشته، رئیس اداره حفاظت محیط زیست به صحبت درخصوص وضعیت محل های دفن نخاله های ساختمانی موجود در سطح شهرستان پرداخته و نمایندگان هر یک از ارگان ها نیز پیرامون اقدامات انجام شده در این رابطه، توضیحاتی بیان کرده بودند.