امیرعبداللهیان عازم ژنو شد وزیر امور خارجه برای حضور در مجمع جهانی پناهندگان و دیدار با برخی از مقامات بین‌المللی و همتایان شرکت‌کننده در این نشست، ایران را به مقصد ژنو سوییس ترک کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، حسین امیرعبداللهیان قرار است در مجمع جهانی پناهندگان در ژنو سوییس سخنرانی کند. امیرعبداللهیان […]

وزیر امور خارجه برای حضور در مجمع جهانی پناهندگان و دیدار با برخی از مقامات بین‌المللی و همتایان شرکت‌کننده در این نشست، ایران را به مقصد ژنو سوییس ترک کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، حسین امیرعبداللهیان قرار است در مجمع جهانی پناهندگان در ژنو سوییس سخنرانی کند.

امیرعبداللهیان قرار است در حاشیه اجلاس مجمع جهانی پناهندگان در نشست ویژه فلسطین حاضر شود.

وزیر امور خارجه در جریان این سفر با برخی از مقامات بین‌المللی و همتایان حاضر در این نشست دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.