شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان با حضور فرماندار اصفهان برگزار شد به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان، اقدامات صورت گرفته توسط شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان را شایسته تقدیر دانست و تأکید کرد: فرآیند گزارش دهی در خصوص آرامستان های […]

شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان با حضور فرماندار اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان، اقدامات صورت گرفته توسط شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان را شایسته تقدیر دانست و تأکید کرد: فرآیند گزارش دهی در خصوص آرامستان های سطح شهرستان را باید معین کنیم.
فرماندار اصفهان با تأکید بر تسریع در فرآیند تغییر کاربری اراضی آرامستان الغدیر رهنان، افزود: مکاتبات لازم پیرامون فرآیند تغییرکاربری آرامستان الغدیر انجام تا این آرامستان و دیگر آرامستان های سطح شهرستان را با تهیه و تصویب آیین نامه ای مشخص، نظام مند کنیم.
احمدی عنوان کرد:وی پیرامون آرامستان بهارستان نیز افزود: مراکز بهداشت، اداره محیط زیست و سازمان آرامستان های شهرداری باتوجه به تمام ملاحظات بررسی های لازم را در خصوص جانمایی آرامستان بهارستان انجام دهند تا در آینده با مشکلی مواجه نشویم.
خبرنگار: الهام خانی