به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران« مهتاب خاوری » به عنوان خبرنگار کودک و نوجوان پایگاه خبری شهید یاران، به بازخوانی قسمتی از وصیت نامه «شهید والا مقام رضا بخشی »پرداخت . از کودکان و نوجوانان علاقه مند به شرکت در این طرح دعوت می شود، بخشی از وصیت نامه یکی از شهدا را […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران« مهتاب خاوری » به عنوان خبرنگار کودک و نوجوان پایگاه خبری شهید یاران، به بازخوانی قسمتی از وصیت نامه «شهید والا مقام رضا بخشی »پرداخت .

از کودکان و نوجوانان علاقه مند به شرکت در این طرح دعوت می شود، بخشی از وصیت نامه یکی از شهدا را به انتخاب خود بازخوانی و به شماره واتساپی۰۹۲۰۳۴۴۹۳۱۵ یا
در گروه سربازان کوچک شهدایی ارسال نمایند.
لطفاً ویدیو به صورت افقی ارسال شود .

شایان ذکر است به افراد شرکت کننده در این طرح هدایای فرهنگی نیز اهدا خواهد شد