به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛مولوی سید احمد عبداللهی بیان کرد:هرکجا که نهضت مقاومتی شکل گرفت چه در افغانستان ،عراق،سوریه و لبنان و…شهید سلیمانی در راستای دفاع از ملت های مسلمان و امنیت آنان ودر راستای حمایت از جوانان جبهه مقاومت قدم برداشت و در نهایت در این راه به شهادت رسید.وی افزود نگاه سردار […]

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛مولوی سید احمد عبداللهی بیان کرد:هرکجا که نهضت مقاومتی شکل گرفت چه در افغانستان ،عراق،سوریه و لبنان و…شهید سلیمانی در راستای دفاع از ملت های مسلمان و امنیت آنان ودر راستای حمایت از جوانان جبهه مقاومت قدم برداشت و در نهایت در این راه به شهادت رسید.وی افزود نگاه سردار وحدت آفرین بودوهمه کشورهای مسلمان برای او اهمیت داشت بی شک کسانی که باعث بیداری و آگاهی ملت ها می شوند منافع استکبار و آمریکا را به خطر می اندازند.

خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران: فاطمه قائمی فرد