مراجعه بیش از ۳۸هزار نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان در یازده ماهه سال جاری تعداد ۳۸ هزار و ۵۷۹ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش یافته است […]

مراجعه بیش از ۳۸هزار نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان

در یازده ماهه سال جاری تعداد ۳۸ هزار و ۵۷۹ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش یافته است .

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان،از کل مراجعین نزاع تعداد ۱۳ هزار وشصت نفر زن و ۲۵هزار و ۵۱۹ نفر مرد بوده اند.

ضمنا در مدت مشابه سال قبل تعداد ۳۸ هزار و ۱۸۹ نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که ۱۳ هزار و ۸۰۱ نفر زن و ۲۴ هزار و ۳۸۸ نفر مرد بوده اند.