به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران سرکار خانم دکتر زهرا سعیدی ، با اکثریت آراء به عنوان نماینده شهرستان مبارکه پیروز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شده و راهی مجلس آینده شدند 🎥باهم ببینیم/

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران

سرکار خانم دکتر زهرا سعیدی ، با اکثریت آراء به عنوان نماینده شهرستان مبارکه پیروز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شده و راهی مجلس آینده شدند

  • منبع خبر : زهرا سعیدی مبارکه