مدیر کل کمیته امداد استان کردستان از رایگان شدن قبوض آب، برق و گاز مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان، رضا طوسی اظهار داشت: با هدف کمک به اقشار کمک درآمد کلیه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد از پرداخت کلیه هزینه های قبوض آب، برق […]

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان از رایگان شدن قبوض آب، برق و گاز مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان، رضا طوسی اظهار داشت: با هدف کمک به اقشار کمک درآمد کلیه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد از پرداخت کلیه هزینه های قبوض آب، برق و گاز معاف شدند.

وی افزود: مددجویان تحت حمایت کمیته امداد برای بهره مندی از معافیت پرداخت قبوض آب، برق و گاز باید با مراجعه به سامانه سها به نشانی soha.eamdad.ir شماره اشتراک کنتورهای مصرفی خود را در سامانه سها ثبت کنند.

طوسی گفت: مددجویان می توانند با وارد کردن کد ملی خود وارد این سامانه شوند و در قسمت ثبت انشعابات شماره اشتراک کنتورهای آب، برق و گاز خود را ثبت کنند.

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان تصریح کرد: سامانه سها با هدف هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات کمیته امداد ایجاد شده و منبعد کلیه امورات مددجویان از طریق این سامانه پیگیری و ارائه می شود.

وی افزود: مددجویان همچنین می توانند شماره اشتراک کنتور های مصرفی خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه دهند تا در سامانه سها ثبت شود.

کویستان عبدالحکیمی/ کردستان