نشست فرماندار اصفهان با مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی اصفهان، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی، پیرامون بررسی و ساماندهی وضعیت حمل و نقل در بخش مرکزی برگزار شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، فرماندار اصفهان در این نشست، با بیان اینکه حمل و نقل بخش […]

نشست فرماندار اصفهان با مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی اصفهان، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی، پیرامون بررسی و ساماندهی وضعیت حمل و نقل در بخش مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، فرماندار اصفهان در این نشست، با بیان اینکه حمل و نقل بخش مرکزی نیازمند متولی و ساماندهی است، عنوان کرد: تعیین متولی برای حمل و نقل در بخش مرکزی، امری ضروری است که بخشداری باید پیگیری های لازم را در این خصوص انجام دهد.

احمدی افزود: مردم ولی نعمتان ما هستند و باید خود را خدمتگزار آنان بدانیم و در جهت رفع مشکلات آنها بکوشیم.
خبرنگار: الهام خانی