به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛رئیس دانشگاه باهنر کرمان از برگزاری یادواره شهید پور جعفری و اجتماع جوانان سلیمانی در این دانشگاه خبر داد.آقای طاهر در نشست خبری ستاد برگزاری اردوی راهیان نورمقاومت گفت: همایش بین المللی دانشجویان مقاومت۹دی ماه در دانشگاه باهنر کرمان برگزار میشود.سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ۱۲ دی ماه در […]

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛
رئیس دانشگاه باهنر کرمان از برگزاری یادواره شهید پور جعفری و اجتماع جوانان سلیمانی در این دانشگاه خبر داد.آقای طاهر در نشست خبری ستاد برگزاری اردوی راهیان نورمقاومت گفت: همایش بین المللی دانشجویان مقاومت
۹دی ماه در دانشگاه باهنر کرمان برگزار میشود.
سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ۱۲ دی ماه در دانشگاه آزاد همچین برگزار خواهد شد وی افزود :پژوهشکده مکتب حاج قاسم در دانشگاه باهنر راه اندازی شده که در همین مدت کوتاه پژو هشکده عملکرد بسیار خوبی داشته است.

خبرنگار :فاطمه قائمی فرد