امروز توفیق داشتم در خدمت عزیزانی باشم که در یکسال اخیر پا به پای همکارانم در وزارت امور خارجه، تلاش کردند و دستگاه سیاست خارجی را با صبوری در روزهای حساس و سخت یاری کردند. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از وزارت امور خارجه،امروز توفیق داشتم در خدمت عزیزانی باشم که در […]

امروز توفیق داشتم در خدمت عزیزانی باشم که در یکسال اخیر پا به پای همکارانم در وزارت امور خارجه، تلاش کردند و دستگاه سیاست خارجی را با صبوری در روزهای حساس و سخت یاری کردند.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از وزارت امور خارجه،امروز توفیق داشتم در خدمت عزیزانی باشم که در یکسال اخیر پا به پای همکارانم در وزارت امور خارجه، تلاش کردند و دستگاه سیاست خارجی را با صبوری در روزهای حساس و سخت یاری کردند.
خبرنگارانی که سختی کارشان را کمتر می‌بینیم ولی اگر تلاش و همت و بصیرتشان نباشد، تلاش های ما بی ثمر خواهد ماند.
با تقدیر مجدد از این مجاهدان خستگی ناپذیر عرصه رسانه، به آنها خداقوت گفته و بابت قصور و کاستی‌های یکسال گذشته از این عزیزان پوزش می طلبم.
امروز در جلسه با خبرنگاران محترم و اصحاب رسانه ارزیابی خود از سیاست خارجی دولت در یکسال گذشته را نیز ارائه دادم.