به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران در روز چهارشنه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ در مصلی نماز جمعه شهر اهرم با حضور جانشین محترم فرماندهی سپاه امام صادق )ع( استان بوشهر سرهنگ پاسدار عبدالرضا دشتی،فرمانده محترم سپاه امام علی )ع( شهرستان تنگستان سرهنگ پاسدار احمد حیدری، امام جمعه محترم شهر اهرم حاج آقا پهلوزاده، فرماندار محترم شهرستان […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران در روز چهارشنه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ در مصلی نماز جمعه شهر اهرم با حضور جانشین محترم فرماندهی سپاه امام صادق )ع( استان بوشهر سرهنگ پاسدار عبدالرضا دشتی،فرمانده محترم سپاه امام علی )ع( شهرستان تنگستان سرهنگ پاسدار احمد حیدری، امام جمعه محترم شهر اهرم حاج آقا پهلوزاده، فرماندار محترم شهرستان تنگستان جناب آقای لطفی و رؤسای ادارات و نهادهای شهرستان تنگستان برگزار شد
خبر نگار:متین نادر طهرانی