بسمه تعالیجناب آقای دکتر سید رضا مرتضویاستاندار محترم و فرهیخته اصفهانبا سلام و احتراممسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ، توفیق بزرگ و فرصتی طلایی برای خدمتگزاری به مردم بزرگواری است که در مقاطع حساس تاریخی و سرنوشت ساز ،حضور آگاهانه و مدبرانه دارند.انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری اسلامی آنهم در هجوم همه جانبه دشمنان […]

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر سید رضا مرتضوی
استاندار محترم و فرهیخته اصفهان
با سلام و احترام
مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ، توفیق بزرگ و فرصتی طلایی برای خدمتگزاری به مردم بزرگواری است که در مقاطع حساس تاریخی و سرنوشت ساز ،حضور آگاهانه و مدبرانه دارند.
انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری اسلامی آنهم در هجوم همه جانبه دشمنان قسم خورده بواسطه حضور هوشمندانه مردم عزیز و با انتخابی اصلح با شکوهمندی فراوان برگزار شد .
دولت مردمی آیه اله رئیسی در همین آغازین ماههای فعالیت خود نشان داد که عزم و اراده ای جدی برای آبادانی و رفع محرومیت های اقساط نقاط کشور دارد و اصفهان در قلب ایران و کانون فرهنگ و تمدن و اندیشه و قطب هنر و اقتصاد این سرزمین پهناور، یکی از خاستگاههای مورد توجه دولت مردمی و اسلامی است.
نقش محوری و بی بدلیل نماینده عالی دولت در استان انکار ناپذیر بوده و استاندار اصفهان ، مهمترین رکن و بلکه فرمانده میدان توسعه و پیشرفت استان است.
انتخاب شایسته آنجناب توسط رئیس محترم جمهوری و رای اعتماد هیات وزیران ،نوید بخش روزهای روشن و امید بخش تر از گذشته استانی است که نصف جهانش می نامند .
سرزمینی که در هر حوزه ای از ایثار و شهادت گرفته تا صنعت و فرهنگ و هنر سرآمد و الگو ساز بوده و هست .
ضمن تبریک این انتصاب ارزشمند از طرف خود و اهالی فرهنگ و هنر استان ، توفیق روز افزون آن جناب در پیشبرد اهداف عالی نظام و دولت ،را از خداوند متعال خواهانم.
فرصت را مغتنم شمرده ،آمادگی خانواده بزرگ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را در جهت همراهی و همسویی با سیاست های فرهنگی دولت انقلابی و مکتبی بویژه منویات مقام معظم رهبری و مطالبات فرهنگی رئیس محترم جمهور و برنامه های شاخص استان برای اعتلای نام و اعتبار اصفهان اعلام می دارد.
رمضانعلی معتمدی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان