در شرایطی که بسیاری از جوانان کشور با مشکل پیدا کردن شغل مناسب روبه‌رو هستند و سن بسیاری از جوانان نزدیک به دهه سی سالگی است، اجرای چنین قانونی نه‌تنها ایجاد کننده‌ی موج جدیدی از ناامیدی در آن‌ها می‌شود، بلکه انگیزه کاری و پرداخت حق بیمه را از بسیاری خواهد گرفت؛ زیرا با تصویب چنین […]

در شرایطی که بسیاری از جوانان کشور با مشکل پیدا کردن شغل مناسب روبه‌رو هستند و سن بسیاری از جوانان نزدیک به دهه سی سالگی است، اجرای چنین قانونی نه‌تنها ایجاد کننده‌ی موج جدیدی از ناامیدی در آن‌ها می‌شود، بلکه انگیزه کاری و پرداخت حق بیمه را از بسیاری خواهد گرفت؛ زیرا با تصویب چنین قانونی عملاً بازنشستگی نیز برای نسل جوان به یک مورد جدید در لیست دست نیافتنی‌ها تبدیل خواهد شد.

به چه دلیل نسل جوان باید تاوان سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت‌ها را با زندگی خود بدهند؟ بهتر است برای تأمین بودجه صندوق‌های بازنشستگی راه‌حل دیگری پیدا شود.

مهمترین دلیل مخالفت شما با افزایش سن بازنشستگی چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...