نشست هم اندیشی جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی سخنران :دکتر غلامرضا زاهری زمان جمعه ۱۶مهر ساعت ۱۶مکان :شهرک جمال الدین مسجد حضرت ابوالفضل العباس(ع)

نشست هم اندیشی جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی

سخنران :دکتر غلامرضا زاهری

زمان جمعه ۱۶مهر ساعت ۱۶
مکان :شهرک جمال الدین مسجد حضرت ابوالفضل العباس(ع)