به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از عملکرد ۹ ماهه بانک‌ها و موسسات مالی منتشر کرده، تنها دو بانک با میانگین استاندارد ۱۰ روز به درخواست‌ها پاسخ داده‌اند. اما میانگین پاسخ گویی در برخی بانک‌ها و موسسات مالی از ۱۹۸ تا ۲۸۳ روز بوده است.این در […]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از عملکرد ۹ ماهه بانک‌ها و موسسات مالی منتشر کرده، تنها دو بانک با میانگین استاندارد ۱۰ روز به درخواست‌ها پاسخ داده‌اند. اما میانگین پاسخ گویی در برخی بانک‌ها و موسسات مالی از ۱۹۸ تا ۲۸۳ روز بوده است.
این در حالی است که طبق قانون، زمان بندی پاسخگویی به سوالات و درخواست‌ها نباید بیش از ۱۰ روز باشد. به طور میانگین موسسه اعتباری توسعه ۳۹۸ روز، بانک توسعه تعاون ۳۵۷ روز، بانک سپه ۳۲۳ روز، بانک سینا ۲۶۰ روز، بانک صادرات ایران ۲۵۷ روز، بانک گردشگری ۱۹۸ روز، بانک پارسیان ۱۹۳ روز و بانک ‌ملت ۱۵۸ روز را برای پاسخ‌دهی زمان صرف کرده‌اند.
در این بین بانک رفاه کارگران با میانگین ۹ روز و بانک مسکن ۱۰ روز دو بانکی بوده‌اند که به موقع و طی استاندارد زمانی تعیین شده به درخواست مردم پاسخ گفته‌اند.
به گزارش تسنیم، اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” است که دستگاه‌های مختلف را برای پاسخگویی به مردم و همچنین شفاف سازی اطلاعات ملزم می کند.
این سامانه با آدرس ( https://iranfoia.ir/web/guest/home) یکی از ابزارهای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شود. به این ترتیب که مردم می‌توانند در بستر این سامانه درخواست اطلاعات کرده و سازمان‌های فعال به درخواست‌های ثبت شده، برای دسترسی به اطلاعات پاسخ می‌دهند