چهاردهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران آزادسازی خرمشهر، سوم خرداد ١۴٠٠، همزمان با سالگرد فتح خرمشهر، با حضور مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان و جمعی از مسئولین استانی و ایثارگران در سالن بنیاد منطقه دو استان، همزمان با سراسر کشور از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.

چهاردهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران آزادسازی خرمشهر، سوم خرداد ١۴٠٠، همزمان با سالگرد فتح خرمشهر، با حضور مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان و جمعی از مسئولین استانی و ایثارگران در سالن بنیاد منطقه دو استان، همزمان با سراسر کشور از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.

شهید یاران