دعهدی های گذشته در امانت داری کیش باید جبران شودمحمدرضا نوایی لواسانی فرزند شهید والامقام لواسانی که به عنوان سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شده است گفت: در سنوات گذشته با بد عهدی در امانت داری کیش بهترین امتیاز منطقه آزاد را ازدست دادیم در صورتی که این امتیازات می توانست رونق بخش […]

دعهدی های گذشته در امانت داری کیش باید جبران شود
محمدرضا نوایی لواسانی فرزند شهید والامقام لواسانی که به عنوان سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شده است گفت: در سنوات گذشته با بد عهدی در امانت داری کیش بهترین امتیاز منطقه آزاد را ازدست دادیم در صورتی که این امتیازات می توانست رونق بخش جزیره باشد.

محمدرضا نوایی لواسانی فرزند شهید والامقام لواسانی که به عنوان سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شده است گفت: در سنوات گذشته با بد عهدی در امانت داری کیش بهترین امتیاز منطقه آزاد را ازدست دادیم در صورتی که این امتیازات می توانست رونق بخش جزیره باشد.

سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد کیش در آئین معارفه خود با تاکید بر لزوم اهمیت امانت داری کیش و بیان اینکه اجازه نداریم برای حفظ بقای خود از بیت المال هزینه کنیم، اظهار کرد: برخی از موضوعات در این منطقه نهادینه شده است که با انقلاب اسلامی منافات دارد.

وی محور مدیریتی خود را در جزیره کیش، حمایت از کار آفرینان عنوان کرد و افزود: باید در فرایند حمایت از کار آفرینان شفافیت سرلوحه کار قرار گیرد و امضاهای طلایی حذف شود در غیر این صورت سازمان با چالش مواجه خواهد شد.

سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد کیش از اصلاح فرایند ها و هدایت جزیره به سمت کار آفرینی خبر داد و گفت: مدیر جوان و انقلابی مدیری است که با دانش و آگاهی لازم تصمیمات کارآمد اتخاذ کند.روش مدیریتی که آغاز کردیم در سیستم سازمانی ماندگار و سبب رونق مولفه های آرامش در کیش خواهد شد، گفت: آرامش هدفی است که مولفه های مختلفی از جمله “فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد.

وی اضافه کرد: یکی از بزرگترین جنگ های اقتصادی در دنیا بین حق و باطل صورت گرفته و توفیق رزمندگی در این جبهه را داریم که با لطف الهی می توانیم در این مسیر سخت گام های موثری برداریم.

وی تصریح کرد: با رصد مشکلات جزیره و ارتباط با ساکنان کیش آشنایی کامل با این منطقه دارم. با توجه به این که در دوره های گذشته به این منطقه کوتاهی شده؛ از سوی دیگر نیز برخی از مدیران دلسوز اقدامات ارزشمندی برای آبادانی و توسعه کیش انجام دادند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش گفت: به جز دوره کوتاه مدیریت جعفر آهنگران مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش، در سنوات گذشته با بد عهدی در امانت داری کیش بهترین امتیاز منطقه آزاد را ازدست دادیم در صورتی که این امتیازات می توانست رونق بخش جزیره باشد.

نوایی لواسانی حذف معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد را بد عهدی در امانت داری کیش عنوان کرد و گفت: واگذاری برخی از شرکت ها که نقش مهمی در رونق بخشی جزیره داشت مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است.پس از گذشت سال ها از تاسیس منطقه آزاد کیش این جزیره باید مهد کارآفرینی می شود، متاسفانه تا کنون این مهم تحقق نیافته است.

شهید یاران انتصاب فرزند شهید والامقام لواسانی را به عنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تبریک گفته و برای این تربیت یافته مکتب شهدا آروزی موفقیت می نماید.