مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰شرکت تولید نیروی برق دماوند برگزار می‌شود

مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰شرکت تولید نیروی برق دماوند برگزار می‌شود

🔹 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت تولید نیروی برق دماوند در روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

🔹ساعت برگزاری این مجمع ۹ صبح است.

🔹دستور جلسه شامل این موارد است:

  • تصویب صورت‌های مالی سال ۹۹
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  • انتخاب اعضای هیئت مدیره
  • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
  • تعیین پاداش هیئت مدیره
  • و…

بانک دی