متفاوت ترین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در اصفهان

متفاوت ترین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در اصفهان

همراه باگلریزان
بالگردهای هوانیروز
ارتش جمهوری اسلامی ایران پادگان شهید وطنپور

باحضور راویان و هنرمندان
دفاع مقدس استان اصفهان

آتش به اختیار دیگری از بسیجیان
شهرک شهید کشوری

راه ادامه دارد…