ماجرای تایید و تکذیب استعفای مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس چه بود؟/ پشت پرده‌ها چه می‌گویند؟شاید باید گفت بازی هلدینگ تازه آغاز شده اما اینکه کدام یک ازاین قدرت‌ها برکرسی ریاست تکیه خواهند زد مساله‌ای جدی است… نفتی ها /همه چیز به افکار عمومی برمی‌گردد؛ اینکه شنبه یعنی ۲ روز دیگر با برگزاری مجمع هلدینگ خلیج […]

ماجرای تایید و تکذیب استعفای مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس چه بود؟/ پشت پرده‌ها چه می‌گویند؟
شاید باید گفت بازی هلدینگ تازه آغاز شده اما اینکه کدام یک ازاین قدرت‌ها برکرسی ریاست تکیه خواهند زد مساله‌ای جدی است…

نفتی ها /همه چیز به افکار عمومی برمی‌گردد؛ اینکه شنبه یعنی ۲ روز دیگر با برگزاری مجمع هلدینگ خلیج فارس نداشتن وجاهت قانونی هیات مدیره فعلی در انتصاب مدیرعامل پیش از مجمع ، بنابر قوانین مشخص زیرسوال برود و حکم انتصاب عسگری تایید نگردد، یا آنکه او ابقاء گردد و کار از کار بگذرد ، همه وهمه بنابر جلسه‌ای که شب گذشته برگزار شده، ظاهرا به افکار عمومی و کاهش یا افزایش انتقادها منوط گردیده است!
شنیده می‌شود شب گذشته نشستی در میان بزرگان برگزار شده و قرار بوده تصمیمی مشخص برای این انتصاب ناگهانی که برخی در بدبینانه ترین حالت آن را انتصاب کاملا شوک‌آور می‌دانند، بگیرند که نتیجه آن موکول به تصمیم نهائی در مجمع این شرکت در شنبه ۲۵ دی ماه سالجاری یعنی ۲ روز آینده ، آنهم منوط به افزایش و یا کاهش حساسیت‌ها و واکنش‌های افکار عمومی در سطح جامعه نسبت به این انتصاب شده است.
شاید برای همین باشد که امروز جنگ قدرتی که بین ۲ نگاه قدرتمند همراهان عسگری و مخالفان او شکل گرفته به رسانه‌ها کشیده شد و مخالفین وی خروجی جلسه را به شکل خبر استعفای مدیرعامل فعلی هلدینگ خلیج فارس مطرح نمودند و موافقین و آنان که عسگری را به صحنه رقابت کشاندند از تکذیب خبر و ادامه ماجرا که تا کنون ادامه دارد و همگان در جریان آن هستند.
اما اینکه چه خواهد شد را باید در یک جمله خلاصه کرد از یک سو تعهد به اعمال قانون و طی نمودن مراحل قانونی یک انتصاب است که در صورت آنکه مجمع‌نشینان به این امر تکیه کنند باید این انتصاب زیرسوال رود؛ حداقل ازاین منظر که این انتصاب در زمانی به امضای هیات مدیره هلدینگ رسیده که تاریخ مجمع اعلام شده و طبق قانون این انتصاب در چنین شرایطی وجاهت قانونی ندارد چراکه هیات مدیره بعدی قطعا در عمل انجام شده قرار می‌گیرد، مساله ای کاملا قانونی است که قطعا پایبندی به آن موجب لغو این انتصاب حتی پیش از استعفای عسگری خواهد شد. اما یک نکته به قوت خود باقی است و آن اینکه آنان که می‌توانند مرد رسانه‌ای را طی چند ساعت با برگزاری مراسم معارفه شبانه بدون مدیرعامل سابق و حتی شخصی که حکم را صادر نموده برگزار کنند و انتصابی کاملا غافلگیرکننده انجام دهند، قدرتی کم ندارند که به راحتی در مقابل مخالفین خود کوتاه بیایند.
شاید باید گفت بازی هلدینگ تازه آغاز شده اما اینکه کدام یک ازاین قدرت‌ها برکرسی ریاست تکیه خواهند زد مساله‌ای جدی است؛ با اینحال نباید فراموش کرد که قدرت‌طلبان همراه با عسگری فعلا یک به هیچ جلو هستند و قدرتِ مقابل ، تنها قدرت در دستش تکیه بر افکار عمومی است