فرماندار اصفهان:از ظرفیت خوب خیریه ها و سمن ها در راستای ساماندهی متکدیان و کاهش تکدیگری استفاده شودبه گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان، اقدامات صورت گرفته تاکنون پیرامون ساماندهی متکدیان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بحمد ا… در جلسات این ستاد، گفتمان واحدی […]

فرماندار اصفهان:
از ظرفیت خوب خیریه ها و سمن ها در راستای ساماندهی متکدیان و کاهش تکدیگری استفاده شود
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان، اقدامات صورت گرفته تاکنون پیرامون ساماندهی متکدیان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بحمد ا… در جلسات این ستاد، گفتمان واحدی در حال شکل گیری است و اظهار نظرهای فنی و پیگیری های مجدانه ای در حال انجام است که انشاء ا… این روند با قوت بیشتری ادامه یابد.
فرماندار اصفهان تأکید کرد: پدیده تکدیگری در اصفهان دارای علت های متعددی است که در چارچوب مکاتبات اداری مرتفع نمی شود و باید با بررسی میدانی و هم افزایی بین بخشی در راستای رفع آن اقدام نماییم.احمدی با تأکید بر اهمیت غربالگری متکدیان و کارتن خواب ها، عنوان کرد: ما باید تعریف درستی از مراکز غربالگری داشته باشیم.
وی افزود: پیگیری های لازم درخصوص برگزاری جلسات و کارگروه های مربوطه انجام گردد و از ظرفیت خوب خیریه ها و سمن ها نیز در راستای ساماندهی متکدیان و کاهش تکدیگری استفاده شود تا بتوانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم.
فرماندار اصفهان با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت خوب رسانه ها در این خصوص، تأکید کرد: کمیته فرهنگی و اطلاع رسانی پیرامون موضوع کودکان کار و متکدیان به طور مستمر تشکیل و ابعاد موضوع به اطلاع مردم رسانده شود.وی در پایان، بر لزوم پیگیری برای عملیاتی کردن مصوبات جلسات با رعایت مر قانون و ضوابط تأکید کرد.
خبرنگار: الهام خانی