از همه‌ی خواهران عزیزم و از همه‌ی زنان امت رسول الله می‌خواهم:روز به روز حجاب خود را تقویت کنید؛مبادا تار مویی از شما نظر نامحرمی را به خود جلب کند؛مبادا رنگ و لعابی بر صورتتان باعث جلب توجه شود؛مبادا چادر را کنار بگذارید.همیشه الگوی خود را حضرت زهرا و زنان اهل بیت قرار دهید؛و همیشه […]

از همه‌ی خواهران عزیزم و از همه‌ی زنان امت رسول الله می‌خواهم:
روز به روز حجاب خود را تقویت کنید؛
مبادا تار مویی از شما نظر نامحرمی را به خود جلب کند؛
مبادا رنگ و لعابی بر صورتتان باعث جلب توجه شود؛
مبادا چادر را کنار بگذارید.
همیشه الگوی خود را حضرت زهرا و زنان اهل بیت قرار دهید؛
و همیشه این بیت شعر را به یاد بیاورید؛
آن زمانی که حضرت رقیه (سلام الله علیه) خطاب به پدرش فرمودند:
“غصه‌ی حجاب من را نخوری بابا جان
چادرم سوخته اما به سرم هست هنوز…”