مدیر توزیع برق شهرستان قروه از اجرای کامل طرح بهارستان در ۲ روستای یلغوزآغاج ومعصوم آباد این شهرستان خبر داد و افزود: از ۲۶ روستای مورد هدف اجرای این طرح تاکنون شبکه برق ۸روستا اصلاح وبهینه سازی شده است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان،فرهاد میمنت آبادی مدیر توزیع برق شهرستان قروه […]

مدیر توزیع برق شهرستان قروه از اجرای کامل طرح بهارستان در ۲ روستای یلغوزآغاج ومعصوم آباد این شهرستان خبر داد و افزود: از ۲۶ روستای مورد هدف اجرای این طرح تاکنون شبکه برق ۸روستا اصلاح وبهینه سازی شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان،فرهاد میمنت آبادی مدیر توزیع برق شهرستان قروه گفت: توجه ویژه به تامین برق روستاها وهمچنین رفع مشکلات احتمالی روستاها با هدف تامین برق مطمئن و پایدار می تواند زمینه ساز رونق در بخش کشاورزی و همچنین مهاجرت معکوس به روستاها را به دنبال داشته باشد.

مدیر توزیع برق شهرستان قروه افزود: در ادامه طرح جهادی اصلاح وبهسازی شبکه برق روستاهای استان کردستان، شبکه برق ۲روستای یلغوز آغاج ومعصوم آباد قروه اصلاح و بهسازی شد.

میمنت آبادی در ادامه با اشاره به اینکه در اجرای این طرح بیش از ۷ هزار متر شبکه فشارضعیف هوایی در این دو روستا احداث و ۱۰ پایه تیربرق نیز نصب شده است، افزود:همزمان با اجرای این طرح ۳ دستگاه پست هوایی اصلاح ، ۳۰ شعله چراغ روشنایی معابرنصب وهمچنین تیرهای واقع در حریم دو روستای یلغوزآغاج ومعصوم آباد جابجا شدند که همگی در راستای اجرای طرح بهارستان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع برای اجرای این طرح در دو روستا قریب به ۲۲ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است، اظهار داشت: از ۲۶ روستای مورد هدف طرح بهارستان در شهرستان قروه تاکنون این طرح در۸ روستا به طور کامل اجرا شده است.

کویستان عبدالحکیمی/ کردستان