استاندار اصفهان گفت: افزایش بهره‌وری، گسترش دامنه پیشرفت و تحول آفرینی کارآمد در استان اصفهان از پارادایم های ضروری و الزامی برای همه دستگاه های اداری و اجرایی است به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، دکتر مرتضوی، در این نشست با اشاره به این که برای پیشرفت استان و حل مشکلات زیرساختی پیشرو و […]

استاندار اصفهان گفت: افزایش بهره‌وری، گسترش دامنه پیشرفت و تحول آفرینی کارآمد در استان اصفهان از پارادایم های ضروری و الزامی برای همه دستگاه های اداری و اجرایی است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، دکتر مرتضوی، در این نشست با اشاره به این که برای پیشرفت استان و حل مشکلات زیرساختی پیشرو و همچنین تحقق رشد ۸ درصدی می باید با نگاهی راهبردی و دور اندیشانه همراه با در نظر گرفتن ظرفیت های جاری استان اقدام و به پیش برویم.

وی، در ادامه اظهار داشت: ساماندهی به امور، تحول و پیشرفت و ترقی در چرخه بسیط تولید، سرمایه‌گذاری کارآمد در استان و … نیازمند به فعالیت های جهادی و انقلابی است و همه دستگاه های مسئول می بایست با بهره مندی آگاهانه از مولفه های تاثیربخشی همچون: مداومت در تلاش، حضور جهادی مسئولان در متن جامعه ، بازخورد گیری مستقیم و … فعالیت ها و اقدامات مربوطه را محقق و عملیاتی نمایند.

استاندار اصفهان، با بیان اینکه برای ایجاد تحرک در اقتصاد استان باید مجموعه پروژه ها و طرح ها در قالب پروژه‌های پیشران به اجرا درآید، اضافه کرد: پروژه های مصوب در خصوص ایجاد اشتغال نیز باید بصورت مستمر رصد و پیگیری شوند.
خبرنگار: الهام خانی