🔹اشرار مسلح در خرم‌آباد شب گذشته یکی از ماموران نیروی انتظامی این شهر را به شهادت رساندند. این اشرار با شلیک مستقیم گلوله، سرگرد رحمان پوردهقان را حین خدمت در کلانتری ۱۷ به شهادت رساندند. 🔹این مامور انتظامی پس از اصابت گلوله به بیمارستان عشایر خرم آباد منتقل شد ولی به دلیل جراحات وارده و […]

🔹اشرار مسلح در خرم‌آباد شب گذشته یکی از ماموران نیروی انتظامی این شهر را به شهادت رساندند. این اشرار با شلیک مستقیم گلوله، سرگرد رحمان پوردهقان را حین خدمت در کلانتری ۱۷ به شهادت رساندند.

🔹این مامور انتظامی پس از اصابت گلوله به بیمارستان عشایر خرم آباد منتقل شد ولی به دلیل جراحات وارده و خونریزی فراوان به درجه رفیع شهادت نائل شد.