رمان نوجوان «اتوبوس شهدا» نوشتۀ محمدرضا شرفی خبوشان توسط انتشارات خط مقدم به زودی منتشر خواهد شد.

رمان نوجوان «اتوبوس شهدا» نوشتۀ محمدرضا شرفی خبوشان توسط انتشارات خط مقدم به زودی منتشر خواهد شد.

این رمان، داستانی شیوا و جذاب برای نوجوانان است که بر اساس زندگی سردار شهید محمدعلی الله‌دادی نوشته شده است.

در بخشی از این کتاب آمده است:

«دزد توی روز روشن خیلی ترسناک‌تر از شب تاریک است، برعکسِ دزد شب که معلوم است خودش هم می‌ترسد که توی تاریکی هوا و وقتی که مردم خوابند، می‌رود دزدی. دزدِ روز معلوم است سر نترسی دارد و لازم نمی‌داند که خودش را قایم کند. حتماً حساب همه جایش را هم کرده و خیلی زور دارد و زرنگ است. تازه دزدی که برود خانه‌ی یک سردار سپاه دزدی، معلوم است چقدر کلّه‌خر و خطرناک است. اینها هم خیلی بی‌خیال بودند. انگار خانه مال خودشان باشد، داشتند اثاثیه را می گذاشتند توی وانت و اصلاً به دور و برشان هم نگاه نمی‌کردند. خیلی به خودشان مطمئن بودند. شاید هم من برایشان اهمّیتی نداشتم. حق هم داشتند، از من ترسوتر و بدبخت تر هم مگر آن موقع روز توی آن کوچه خلوت پیدا می‌شد که مثل دیوانه ها با زیرشلواری راه‌راه و یک جفت دمپایی دخترانه سوار یک دوچرخه از خودش بزرگ‌تر شده باشد و پاهایش را به زور به رکاب بند کرده باشد.»