تنها راه مبارزه موثر با فساد ساختارسازی مناسب است‌ رئیس مجلس شورای اسلامی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را یکی از گام‌های تحول در قوانین اقتصادی کشور خواند و گفت که تنها راه مبارزه موثر با فساد، ساختارسازی مناسب است‌. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدباقر قالیباف در صفحه توئیتر خود نوشت: […]

تنها راه مبارزه موثر با فساد ساختارسازی مناسب است‌

رئیس مجلس شورای اسلامی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را یکی از گام‌های تحول در قوانین اقتصادی کشور خواند و گفت که تنها راه مبارزه موثر با فساد، ساختارسازی مناسب است‌.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدباقر قالیباف در صفحه توئیتر خود نوشت: «طرح حمایت مالی از افشاگران فساد یکی از گام‌های تحول در قوانین اقتصادی کشور بود که امروز کلیات آن به تصویب رسید. تنها راه مبارزه مؤثر با فساد، ساختارسازی مناسب است‌.

در نوسازی نظام حکمرانی برای مردمی‌سازی مبارزه با فساد، قانون حمایت از افشاگران فساد پیش‌بینی شده است و با نهایی شدن طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص، بخش دیگر قانون‌گذاری برای مبارزه ساختاری با فساد تکمیل می‌شود.»