به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان،استاندار کردستات در سفر یک روزه خود به شهرستان مریوان به جهت افتتاح سه طرح عمرانی، آموزشی و درمانی با حضور در گلزار شهدای این شهرستان به مقام شامخ شهیدان با قرائت فاتحه ادای احترام کرد. کویستان عبدالحکیمی/ کردستان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان،استاندار کردستات در سفر یک روزه خود به شهرستان مریوان به جهت افتتاح سه طرح عمرانی، آموزشی و درمانی با حضور در گلزار شهدای این شهرستان به مقام شامخ شهیدان با قرائت فاتحه ادای احترام کرد.

کویستان عبدالحکیمی/ کردستان