🇮🇷ایـ مثل ایران🇮🇷به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران خبرنگاران کودک دانش آموزان کلاس اول دبستان نمونه بسیج امروز توانستند نام زیبای ایران را بنویسند.و به یکدیگر قول دادند برای سربلندی ایرانِ قوی درس بخوانند و تلاش کنند

🇮🇷ایـ مثل ایران🇮🇷
به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران خبرنگاران کودک دانش آموزان کلاس اول دبستان نمونه بسیج امروز توانستند نام زیبای ایران را بنویسند.
و به یکدیگر قول دادند برای سربلندی ایرانِ قوی درس بخوانند و تلاش کنند