صحنه هایی زیبا از ادای احترام سردار ” رفیعی آتانی” فرمانده سپاه استان قزوین، سرهنگ ” اصل بیگی” و سروان ” معصوم” به مادران شهدا ◇ این همه ارادت و ادب و منش مقامات نظامی سپاه، یاد آن همه خلوص و ادب فرزندان شهیدشان را برایشان زنده می کند… ◇ حضور این غیورمردان نشان میدهد […]

صحنه هایی زیبا از ادای احترام سردار ” رفیعی آتانی” فرمانده سپاه استان قزوین، سرهنگ ” اصل بیگی” و سروان ” معصوم” به مادران شهدا

◇ این همه ارادت و ادب و منش مقامات نظامی سپاه، یاد آن همه خلوص و ادب فرزندان شهیدشان را برایشان زنده می کند…

◇ حضور این غیورمردان نشان میدهد که هنوز هم فرزندانشان زنده اند…

◇ هنوز هم هستند کسانی که بوی فرزندانشان را برایشان به ارمغان می آورند…

◇ گرچه فرزندانشان رفته اند، اما همرزمان آنها با این همه ادب و خضوع مثل یک فرزند در برابر آنها زانو می زنند و بر پای آنها بوسه می زنند…

◇ قدر پدران و مادران و خانواده شهدا را بدانیم، چرا که شهید بزرگوار ایشان تمام وجود و سرمایه آنها بودند که برای عزت امروز بدون منت از آن سرمایه های تکرار نشدنی گذشتند و بر ماست که قدردان این همه صبر و خلوص مثال زدنی باشیم