گسترش کارفرهنگی دربین جوانان مومن وانقلابی نقش بسیار زیادی رادرپیشرفت این کشورایفا کرده استرهبر انقلاب اسلامی خطاب به جامعه فرهنگی و جوانان کشوراظهار داشتند: گسترش کارفرهنگی دربین جوانان مومن وانقلابی نقش بسیار زیادی رادرپیشرفت این کشور ودرایستادگی مادرمقابل دشمنان این ملت ایفا کرده است .به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران رهبر انقلاب اسلامی خطاب […]

گسترش کارفرهنگی دربین جوانان مومن وانقلابی نقش بسیار زیادی رادرپیشرفت این کشورایفا کرده است
رهبر انقلاب اسلامی خطاب به جامعه فرهنگی و جوانان کشوراظهار داشتند: گسترش کارفرهنگی دربین جوانان مومن وانقلابی نقش بسیار زیادی رادرپیشرفت این کشور ودرایستادگی مادرمقابل دشمنان این ملت ایفا کرده است .
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران رهبر انقلاب اسلامی خطاب به جوانانی که کار فرهنگی را به صورت خودجوش شروع کرده اند اذعان داشتند:آن جوانهایی که درتهران و درشهرهای گوناگون واستانها کار فرهنگی می کنند وباانگیزه و اراده خود کارهای بسیار خوبی انجام داده اند که بسیار هم وسیع شده است و من ازآنها اطلاع پیدا کردم،کارراهرچه می تواننددنبال کنند وادامه بدهند.
ایشان افزودند: این جوانان بدانند که همین گسترش کارفرهنگی دربین جوانان مومن وانقلابی نقش بسیار زیادی رادرپیشرفت این کشور و در ایستادگی ما در مقابل دشمنان این ملت،ایفا کرده است.
حضرت آیت الله خامنه ای «مدظله العالی» ادامه دادند: مراجع فرهنگی یعنی علما ، اساتید، روشن فکران انقلابی ، هنرمندان متعهد اینها نگاه خودرابه اوضاع کشورداشته باشند وبامنطق محکم وبیان روشن تذکربدهند
البته درمورد تذکرات بامنطق محکم با بیان روشن نقطه نظرات صحیح راارائه بدهند چرا که باتهمت زنی وجنجال آفرینی وباتکریم کردن اینها من موافق نیستم.
رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کردند:اعتقادم این است که ما می توانیم مجموعه‌های انقلابی در کشور که بحمدالله تعدادبیشماری ازآنها وجود دارند، می توانند با منطق بهتر ومحکم واردمیدان شوند ونقاط ضعف ونقاط منفی را به رخ ما ومسئولین بکشانند وآنچه که یک مسئول متوجه نیست در بطن جامعه چه می گذرد اما یک جوان دربطن جامعه است ومی فهمد .
ایشان در پایان اظهار داشتند: این همان عزم ملی ومدیریت جهادی است که عرض کردیم درضمینه فرهنگ باید وجود داشته باشد.