جوان سنندجی ناجی جان سه نفر شد اما خودش جان باخت جوان سنندجی ۳ نفر را نجات داد و در نهایت خودش در چاه آب جان باخت. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان؛«آرمان بنفشی» جوان ۳۲ ساله سنندجی پس از نجات جان ۳ نفر گرفتار در چاه، متاسفانه خودش گرفتار شد و […]

جوان سنندجی ناجی جان سه نفر شد اما خودش جان باخت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان؛«آرمان بنفشی» جوان ۳۲ ساله سنندجی پس از نجات جان ۳ نفر گرفتار در چاه، متاسفانه خودش گرفتار شد و جانش را از دست داد.
روز گذشته جمعه ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳، یکی از اهالی روستای خلیچیان سنندج، پس از اینکه فریادهای همسایه باغ خود را می‌شنود، برای کمک وارد باغ آنها می‌شود، که می‌بیند، ۳ نفر داخل چاه آب باغ افتاده‌اند.
پیش از آنکه آتشنشانی به محل حادثه برسد، جوان همسایه به نام «آرمان بنفشی» وارد چاه می شود و هر ۳ نفر گرفتار در چاه را بیرون آورده و نجات می‌دهد؛ اما متأسفانه خود در چاه گیر کرده و غرق می‌شود.
آتشنشانی و اورژانس به محل حادثه رسیده، ۳ نفر نجات‌یافته از چاه را به بیمارستان منتقل کرده اما متأسفانه وقتی این جوان را از داخل چاه بیرون می‌آورند، نمی‌توانند برای نجاتش کاری کنند.