معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان کردستان از اولین دادگاه الکترونیکی برای اشخاص خارج از کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان کردستان خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان، علی رشیدی با اعلام این خبر ، بیان داشت :  اولین دادگاه الکترونیکی برای اشخاص خارج […]

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان کردستان از اولین دادگاه الکترونیکی برای اشخاص خارج از کشور با بهره‌گیری از زیرساخت‌های معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان، علی رشیدی با اعلام این خبر ، بیان داشت :  اولین دادگاه الکترونیکی برای اشخاص خارج از کشور در کشورهای آلمان و تاجیکستان ، صبح امروز با اخذ اظهارت متهم توسط قاضی پرونده در شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان برگزار شد.

وی افزود : این جلسه رسیدگی با حضور تجدیدنظر خواهان در ایران و تجدیدنظر خواندگان در خارج از کشور و وکلای آنها برگزارگردید و ۲ نفر از تجدیدنظرخواندگان پرونده که در کشورهای آلمان و تاجیکستان به سر می‌برند از طریق ویدئو کنفرانس در دادگاه شرکت نموده و ادای قسم نمودند.

رشیدی تاکید کرد : در قانون جدید آئین دادرسی کیفری، دادرسی به صورت الکترونیک پیش بینی شده و در این راستا، برگزاری جلسات دادگاه به صورت مجازی و ویدئو کنفرانس با هدف جلوگیری از تجدید اوقات، تأخیر در دادرسی و تسریع در صدور احکام انجام می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان افزود : خوشبختانه با استفاده از ظرفیت‌های موجود و نصب و راه اندازی تجهیزات فنی لازم در دادگستری استان کردستان، امکان برگزاری جلسات رسیدگی محاکم و تحقیقات به صورت ویدئو کنفرانس فراهم شده است.

وی تاکید کرد : با توجه به شرایط موجود و انتشار ویروس کرونا ، روند برگزاری دادگاه‌های آنلاین تأثیر زیادی بر افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضائیه و افزایش مصالحه در پرونده‌ها را به همراه دارد.

کویستان عبدالحکیمی /کردستان