تقدیم دسته گل قهرمان پارالمپیک به مادر شهید

لحظاتی فراموش نشدنی که از سویِ فرزندان این سرزمینْ برایِ ما مردمان ایران زمین آفریده شد.

کسب عنوان قهرمانی پارالمپیک بهمراه رفتاری جوانمردانه و تقدیم دسته گل این قهرمانی باشکوه، به مادر محترم (کونیکا یامامورا) شهید “محمد بابایی” که در سالن مسابقات حضور داشت.
لحظاتی که زیبایی اش کمتر از زیبایی طلای پارالمپیک نبود و چه بسا زیباتر…

مادر شهیدی که در سالن حضور داشتند، بانویی از کشور ژاپن هستند که پس از ازدواج با همسری ایرانی و مهاجرت به ایران، فرزندشان در دوران جنگ به شهادت رسید.
شاید خیلی از کسانیکه مسئولیت داشتند و در برابر پاکباختگی شما موظف بودند شما را فراموش کردند، اما مردم‌ فداکاری و رنجهای شما را فراموش نخواهند کرد.