شماره جدید نشریه خط حزب الله با عنوان «ملت شکست‌ناپذیر» که اشاره به اتفاقات اخیر دارد، منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران ،سخن هفته شماره جدید خط حزب‌الله، با بررسی ابعاد برنامه‌ریزی دشمن در اغتشاشات اخیر و نقش مردم در شکست نقشه‌های دشمن به این سوال پاسخ داده است که چرا از نگاه رهبر […]

شماره جدید نشریه خط حزب الله با عنوان «ملت شکست‌ناپذیر» که اشاره به اتفاقات اخیر دارد، منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران ،سخن هفته شماره جدید خط حزب‌الله، با بررسی ابعاد برنامه‌ریزی دشمن در اغتشاشات اخیر و نقش مردم در شکست نقشه‌های دشمن به این سوال پاسخ داده است که چرا از نگاه رهبر انقلاب اسلامی، مردم در نبرد جنگ ترکیبی و آشوب‌آفرینی دشمنان، پیروز میدان هستند؟خط حزب‌الله در آستانه ۵ آذرماه، روز بسیج مستضعفان، مروری بر جایگاه بی‌بدیل و ثمرات بسیج در انقلاب اسلامی داشته است.

این شماره به روح مطهر دانشجویان بسیجی شهید در اغتشاشات اخیر، شهید حسین دانیال‌زاده و دانیال رضازاده تقدیم می‌شود.