مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:افزایش۶۳ درصدی صادرات گمرکات استان اصفهان در نه ماهه ۱۴۰۰دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان بیان داشت : درنه ماهه۱۴۰۰ تشریفات صادرات ۲۱ هزار و ۵۵۰ فقره اظهارنامه به وزن یک میلیون و ۵۸۴ هزار و ۸۷۵ تن کالا به ارزش ۹۸۷ میلیون و ۹۳۶ هزار دلار در […]

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:
افزایش۶۳ درصدی صادرات گمرکات استان اصفهان در نه ماهه ۱۴۰۰
دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان بیان داشت : درنه ماهه۱۴۰۰ تشریفات صادرات ۲۱ هزار و ۵۵۰ فقره اظهارنامه به وزن یک میلیون و ۵۸۴ هزار و ۸۷۵ تن کالا به ارزش ۹۸۷ میلیون و ۹۳۶ هزار دلار در ۵ گمرک استان اصفهان انجام پذیرفته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران،مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان این خبر اظهار داشت: در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد ۲۱ درصد ، از حیث وزن ۱۴ درصد واز لحاظ ارزش ۶۳ درصد رشد داشته است.
وی در خصوص فعالیت گمرکات استان اصفهان به تفکیک هر گمرک در نه ماهه۱۴۰۰ ، اظهار داشت : اظهارنامه های صادراتی گمرک اصفهان به ارزش ۴۹۲ میلیون و ۲۲۱ هزار دلار و وزن ۹۸۰ هزار و ۷۱۲ تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش ۶۴ درصد و نظر وزنی ۱۶ درصد رشد داشته است .
مدیرکل گمرکات استان اصفهان در خصوص صادرات گمرک کاشان اذعان داشت : در نه ماهه۱۴۰۰ به ارزش ۳۲۸ میلیون و ۶۲۸ هزار دلار و به وزن ۳۹۱ هزار و ۸۱ تن کالا تشریفات صادرات از طریق گمرک کاشان انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش ۷۳ درصد و از نظر وزن ۲۸ درصد رشد داشته است .
دکتر رسول کوهستانی پزوه در زمینه صادرات گمرک اختصاصی مجتمع فولاد مبارکه گفت : در نه ماهه امسال به ارزش ۶۶ میلیون و ۷۰۷ هزار دلار و به وزن ۷۰ هزار و ۸۲۴ تن کالا تشریفات صادرات از طریق گمرک اختصاصی مجتمع فولاد مبارکه انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال از نظر ارزش ۲۹ درصد رشد و حیث وزن ۳۴ درصد کاهش داشته است .
وی در زمینه صادرات گمرک اختصاصی ذوب آهن گفت : طی این مدت ، ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و به وزن ۱۴۱ هزار و ۴۸۸ هزار تن کالا تشریفات صادرات از طریق گمرک اختصاصی ذوب آهن انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۶۹ درصد و لحاظ وزنی ۷ درصد افزایش داشته است .
مدیرکل گمرکات استان اصفهان در خصوص صادرات گمرک فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان گفت : در نه ماهه ابتدای امسال ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار دلار و به وزن ۷۷۰ تن تشریفات صادرات از طریق کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۲۷ درصد کاهش و از لحاظ وزنی ۶۳ درصد کاهش داشته است.
وی درخصوص عمده محصولات صادراتی گمرکات استان اصفهان بیان داشت : در این مدت ، آهن و فولاد به ارزش ۴۸۶ میلیون دلار ، محصولات پتروشیمی ۱۵۵ میلیون دلار ، فرش دستباف و ماشینی ۷۹ میلیون دلار و محصولات لبنی ۴۹ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اصفهان صادرات داشته ایم .
خبرنگار: الهام خانی