به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، به همت کانون محله ای خدمت رضوی حسینیه علی بن موسی الرضا (ع) چهل نفر زائر اولی به مشهد اعزام شدند. خادمیاران کانون محله ای خدمت رضوی حسینیه علی بن موسی الرضا (ع) در اقدامی خدا پسندانه امکان زیارت را برای ۴۰نفر زائراولی فراهم کردند. زائر اولی های […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، به همت کانون محله ای خدمت رضوی حسینیه علی بن موسی الرضا (ع) چهل نفر زائر اولی به مشهد اعزام شدند.

خادمیاران کانون محله ای خدمت رضوی حسینیه علی بن موسی الرضا (ع) در اقدامی خدا پسندانه امکان زیارت را برای ۴۰نفر زائراولی فراهم کردند.

زائر اولی های اعزام شده نوجوانان و جوانانی هستند که تا کنون توفیق زیارت آستان مقدس ملک پاسبان امام رئوف(ع) را نداشتند و به همت خادمیاران رضوی به این توفیق نائل شدند.

جوانان و نوجوانانی که به کمک دستان مهربان خادمان امام مهربانی ها توفیق این سفر نورانی را یافتند از خانواده های نیازمند و کم برخورداری هستند که آرزوی زیارت برایشان دست نیافتنی بود اما به لطف امام هشتم با دستان خادمیاران رضوی آرزوی این جوانان و نوجوانان محقق شد.