جلسه شورای آموزش و پرورش استان به ریاست دکتر مرتضوی – استاندار اصفهان – و با حضور اعضا و مدعوین در اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برزار گردید. دکتر مرتضوی در این نشست با تبریک اعیاد رجبیه با تاکید بر ضرورت نگاه راهبردی به مسائل آموزش و پرورش، بیان کرد: زیرساخت‌های آموزش و […]

جلسه شورای آموزش و پرورش استان به ریاست دکتر مرتضوی – استاندار اصفهان – و با حضور اعضا و مدعوین در اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برزار گردید.

دکتر مرتضوی در این نشست با تبریک اعیاد رجبیه با تاکید بر ضرورت نگاه راهبردی به مسائل آموزش و پرورش، بیان کرد: زیرساخت‌های آموزش و پرورش در استان از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و از آن مهم تر منتشر نشدن گزارش های واقعی، نگاه ژرف به استان را محدود و دگرگون کرده است.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان، با بیان اینکه در حوزه مدیریت آبروداری و مناعت طبع و عزت نفس مانع از دسترسی به حق واقعی استان اصفهان شده است، تصریح کرد: متاسفانه اتفاقاتی که باید در گذشته در سطح ملی در آموزش و پرورش می افتاده، رخ نداده است و اکنون می طلبد تا با بهره مندی از همه ظرفیت ها، اهتمام مجدانه، هم افزایی قاطعانه و آینده نگری جامع، تمهیدات لازم اندیشیده و عملیاتی شود.

نماینده عالی قوه مجریه در استان، خواستار گزارش تطبیقی استان با وضعیت سایر استان ها و شاخص سنجی های محوری در اداره کل آموزش و پرورش استان شد و تصریح کرد: باید گزارش جامعی از زیرساخت ها، نیروی انسانی، جامعه هدف و … آموزش و پرورش استان اصفهان برای ارائه در سطوح ملی و استفاده از ماده ۲۸ برای افزایش ظرفیت نیروی استخدامی تدوین و ارائه شود.

دکتر مرتضوی، تاکید کرد: متاسفانه با توجه به اینکه از اول مهرماه تاکنون معلمان خرید خدمات، حقوق خود را دریافت نکرده اند، می بایست در این راستا برای تامین اعتبار این موضوع اقدام لازم اندیشیده و اجرایی شود و با توجه به شرایط جاری، مشکلات به نحو مطلوب در استان حل شود.
خبرنگار: الهام خانی