یک مرکز حقوق بشری در یمن از شهادت ۱۸ هزار و ۱۳ یمنی در جریان تجاوز ائتلاف سعودی علیه این کشور طی هفت سال و نیم گذشته خبر داد. به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران ،مرکز حقوق بشری «عین» در صنعاء، طی گزارشی اعلام کرد که در جریان ۲۸۰۰ روز تجاوز ائتلاف سعودی علیه یمن، تاکنون […]

یک مرکز حقوق بشری در یمن از شهادت ۱۸ هزار و ۱۳ یمنی در جریان تجاوز ائتلاف سعودی علیه این کشور طی هفت سال و نیم گذشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران ،مرکز حقوق بشری «عین» در صنعاء، طی گزارشی اعلام کرد که در جریان ۲۸۰۰ روز تجاوز ائتلاف سعودی علیه یمن، تاکنون ۱۸ هزار و ۱۳ یمنی به شهادت رسیده اند. همچنین در این مدت ۲۹ هزار و ۶۶۰ یمنی در اثر ادامه تجاوزات علیه یمن زخمی شده اند.

بنابراین گزارش، در جریان تجاوز ائتلاف سعودی یمن ۴ هزار و ۶۱ کودک یمنی و ۲ هزار و ۴۵۴ زن یمنی نیز به شهادت رسیده اند.

در این مدت ائتلاف متجاوز سعودی ۵۹۸ هزار و ۷۳۷ منزل متعلق به یمنی‌ها را ویران کرده است. همچنین در این مدت ۱۸۲ دانشگاه و یک هزار و ۶۷۹ مسجد تخریب شده است.

در جریان تجاوز ۲۸۰۰ روزه ائتلاف سعودی که طی هفت سال و نیم گذشته ادامه داشته است، ۳۷۹ مجتمع گردشگری و ۴۱۵ بیمارستان و مرکز درمانی ویران شده است.ائتلاف متجاوز همچنین یک هزار و ۲۴۲ مدرسه و مرکز آموزشی را هدف بمباران قرار داده و تخریب کرده است. تخریب ۱۴۰ تأسیسات ورزشی، ۲۵۵ اثر باستانی و تاریخی، ۶۱ مرکز رسانه‌ای و بیش از ۱۰ هزار زمین کشاورزی از جمله دیگر آمارهای کارنامه سیاه ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمن بوده است.

همچنین در جریان تجاوزات علیه یمن ۱۵ فرودگاه، ۱۶ بندرگاه، ۳۴۴ ایستگاه برق رسانی، ۷۰۹۹ جاده و پل تخریب شده است.