به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛در ادامه درگیری ها در شهر مارب ده ها تن از نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی کشته شدند.منابع نظامی تاکید کردند۳۵ تن از نیروهای منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و حزب اخوانی الاصلاح در جریان نبرد با انقلابیون یمن در جنوب و شرق شهر مارب کشته شدند.مزدوران سعودی در صورت […]

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛در ادامه درگیری ها در شهر مارب ده ها تن از نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی کشته شدند.منابع نظامی تاکید کردند۳۵ تن از نیروهای منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و حزب اخوانی الاصلاح در جریان نبرد با انقلابیون یمن در جنوب و شرق شهر مارب کشته شدند.
مزدوران سعودی در صورت شکست در این شهر ضربه سنگینی میخورند.و احتمال تسلیم شدن ائتلاف سعودی و آتش بس وجود دارد.
خبرنگار :فاطمه قائمی فرد