با حکم فرهاد زیویار استاندار لرستان محمدرضا فاتحی از جوانان انقلابی گام دوم بعنوان فرماندار شهرستان اَزنا منصوب شد. 🔷فاتحی پیش از این مشاور معاون وزیر ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم ، رئیس اداره امور هنری ، رئیس اداره ارشاد خمینی شهر ، رئیس حوزه مدیرکل ارشاد اصفهان ، مشاور فرماندار خوانسار در دولت دهم […]

با حکم فرهاد زیویار استاندار لرستان محمدرضا فاتحی از جوانان انقلابی گام دوم بعنوان فرماندار شهرستان اَزنا منصوب شد.

🔷فاتحی پیش از این مشاور معاون وزیر ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم ، رئیس اداره امور هنری ، رئیس اداره ارشاد خمینی شهر ، رئیس حوزه مدیرکل ارشاد اصفهان ، مشاور فرماندار خوانسار در دولت دهم ، مشاور جوان فرماندار خمینی شهر در دولت نهم ، عضویت در دفتر معاونت سیاسی امنیتی استانداری اصفهان‌ در دولت دهم و دبیر قرارگاه جوانان گام دوم انقلاب استان اصفهان را در کارنامه خود دارد.