به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهیدیاران، ۱۱۰۰ مرکز آموزشی، پرورشی و ورزشی با بیش از ۵ هزار کلاس درس، فردا با حضور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شوند. جزئیات این پروژه بزرگ به شرح ذیل است: تعداد ۵۱۶۴ کلاس درس در زیربنایی به متراژ ۷۳۰ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان به سیستم […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهیدیاران، ۱۱۰۰ مرکز آموزشی، پرورشی و ورزشی با بیش از ۵ هزار کلاس درس، فردا با حضور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شوند.

جزئیات این پروژه بزرگ به شرح ذیل است:

تعداد ۵۱۶۴ کلاس درس در زیربنایی به متراژ ۷۳۰ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان به سیستم آموزشی کشور اضافه می‌گردد.

از ۱۱۰۰ پروژه، ۵۸۲ پروژه دولتی و ۵۱۸ پروژه هم به صورت مشارکتی افتتاح می‌گردد.

استان لرستان با ۹۳هزار متر مربع بیشترین زیربنای تحویلی را به خود اختصاص داده است.

در این طرح تعداد ۱۶۰هزار دانش‌آموز منتفع شده اند.

از تعداد ۵۱۶۴ کلاس درس در این طرح، استان خوزستان با ۷۴۶ کلاس، بیشترین سهم را دارد.

۷۲ درصد پروژه‌ها در مقطع ابتدایی و ۲۸ درصد پروژه‌ها در سایر مقاطع تحصیلی می‌باشد.