به گزارش پایگاه خبری شهید یاران امروز برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در مشهد از شنیده‌هایی درباره کشف و دیده شدن بقایایی از گورهای دسته‌جمعی شهدای واقعه گوهرشاد روایت می‌کنند. ظاهراً این گور جدید در گودال محله خشت‌مال‌های مشهد کشف شده است. البته اینکه پیکر‌ها مربوط به جنایت گوهر‌شاد باشد هنوز تأیید نشده اما احتمالش […]

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران امروز برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در مشهد از شنیده‌هایی درباره کشف و دیده شدن بقایایی از گورهای دسته‌جمعی شهدای واقعه گوهرشاد روایت می‌کنند. ظاهراً این گور جدید در گودال محله خشت‌مال‌های مشهد کشف شده است. البته اینکه پیکر‌ها مربوط به جنایت گوهر‌شاد باشد هنوز تأیید نشده اما احتمالش زیاد است.

شاهدان بسیاری از آن سال روایت می‌کردند که پس از کشتار مردم در مسجد گوهر‌شاد مأموران رضاخان پیکر‌های شهدا و حتی زخمی‌ها را با کامیون به چند نقطه در مشهد منتقل و بدون انجام غسل و کفن به‌صورت جمعی دفن کردند و تخمین‌ها در این زمینه حدود ۴ هزار شهید است.

خبرنگار:صغرا مومنی