شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز ۸ اردیبهشت ماه با میانگین ۸۳وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز شنبه ۸ اردیبهشت با میانگین ۸۳ وضعیت قابل قبول را نشان […]

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز شنبه ۸ اردیبهشت با میانگین ۸۳ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان۷۴ و سپاهان شهر با ۶۰، خیابان احمدآباد با ۸۲، میدان انقلاب با ۶۴ و ، پارک زمزم با ۹۷ بزرگراه خرازی با ۵۸ و رهنان با ۷۷، قهجاورستان با ۸۱،خیابان فیض با ۵۱، بولوار کاوه با ۱۰۰، کردآباد با ۶۶و ولدان با ۸۸AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان خیابان فرشادی با۴۴ و مبارکه با۳۸خیابان میرزا طاهر با ۲۹ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.
همچنین در کاشان با ۶۳ AQI در وضعیت قابل قبول و سجزی با AQI۱۰۸ ناسالم و دانشگاه صنعتی با AQI۱۲۶ ناسالم می باشد.

امروز شاخص هوا در زینبیه با ۱۶۲ و پروین با۱۵۶ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان، شاهین شهر با ۷۸ و در خمینی شهر با ۵۳ در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
خبرنگار:الهام خانی