با حضور بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نشست «بررسی جرایم اقتصادی» در سالن اجتماعات حوزه هنری اصفهان، برگزار شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، در این نشست رسول قهرمانی با اشاره به نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: این کار زمینه را برای سواستفاده برخی اشخاص رانت خوار ایجاد کرد که […]

با حضور بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نشست «بررسی جرایم اقتصادی» در سالن اجتماعات حوزه هنری اصفهان، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، در این نشست رسول قهرمانی با اشاره به نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: این کار زمینه را برای سواستفاده برخی اشخاص رانت خوار ایجاد کرد که به بهانه وارد کردن کالای مورد نیاز مردم، از مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و ارز آزاد، سودهای نامشروع به جیب زدند و اصلا هیچ کالایی وارد کشور نکردند .
وی افزود:ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات اقتصادی و قضایی و اجتماعی بسیاری داشته است.

قهرمانی اذعان کرد: حذف این ارز نیز با توجه به شرایط فعلی دشوار است و چون شبکه ارزی و شبکه مدیریت کشور هوشمند نیست؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است شوک های قیمتی ایجاد کند و تبعاتی برای کشور داشته باشد.
وی در پایان اظهار داشت: برای اینکه حذف این ارز مشکلاتی در پی نداشته باشد باید یکسری زیرساخت ها در مدیریت ریالی و کشور انجام شود تا این تبعات را نداشته باشد.
خبرنگار: الهام خانی