افزایش تعداد کارتخوان‌های هوشمند آرد و نان به ۱۰۰ هزار دستگاه تعداد کارتخوان‌های هوشمند آرد و نان در کشور به ۱۰۰ هزار دستگاه رسید. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمد جلال، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: تعداد کارتخوان‌های هوشمند آرد و نان که در نانوایی‌های کشور نصب شده‌اند به ۱۰۰ […]

افزایش تعداد کارتخوان‌های هوشمند آرد و نان به ۱۰۰ هزار دستگاه

تعداد کارتخوان‌های هوشمند آرد و نان در کشور به ۱۰۰ هزار دستگاه رسید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمد جلال، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: تعداد کارتخوان‌های هوشمند آرد و نان که در نانوایی‌های کشور نصب شده‌اند به ۱۰۰ هزار دستگاه رسید.

وی افزود: علت اینکه در ۷۸ هزار نانوایی، ۱۰۰ هزار دستگاه کارتخوان هوشمند آرد و نان نصب شده، این است که در بعضی از نانوایی‌ها برای موارد اضطرار که ممکن است یکی از کارتخوان‌ها قطع شود دو کارتخوان نصب شده است.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهمیه آرد نانوایی‌ها به استفاده آن‌ها از کارتخوان‌های هوشمند آرد و نان بستگی دارد.