با حضور مسئولین شهرستان تنگستان در سالن ارشاد شهرستان تنگستان توسط بسیج دانشجویی شهرستان تنگستان با همکاری حوزه مقاومت بسیج روح الله شهر اهرم برگزار گردید.در این مراسم که معاون محترم فرماندار شهرستان تنگستان آقای یونس غلامزاده ،امام جمعه محترم شهر اهرم حاج آقا پهلو زاده،فرمانده محترم سپاه امام علی (ع) شهرستان تنگستان جناب سرهنگ […]

با حضور مسئولین شهرستان تنگستان در سالن ارشاد شهرستان تنگستان توسط بسیج دانشجویی شهرستان تنگستان با همکاری حوزه مقاومت بسیج روح الله شهر اهرم برگزار گردید.در این مراسم که معاون محترم فرماندار شهرستان تنگستان آقای یونس غلامزاده ،امام جمعه محترم شهر اهرم حاج آقا پهلو زاده،فرمانده محترم سپاه امام علی (ع) شهرستان تنگستان جناب سرهنگ احمد حیدری وسایر رؤسای ادارات شهرستان تنگستان حضور داشتند جناب آقای سید حسن موسوی از مدافعین حرم و همرزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مورد تحولات منطقه خاورمیانه ایراد سخنرانی نمودند و در ادامه به بیان خاطرات شهید پرداختند.

خبرنگار :متین نادر طهرانی