مراسم سالروز آزاد سازی خرمشهر همراه با تجلیل از مادران شهید دانش آموز

مراسم سالروز آزاد سازی خرمشهر همراه با تجلیل از مادران شهید دانش آموز