طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری: به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، به نقل از ایثار، قانون تغییر ساعت رسمی کشور لغو شد و از ابتدای سال ۱۴۰۲، ساعت رسمی تغییر نمی‌کند. در این قانون، ساعت رسمی کشور و ساعت کاری ادارات با یکدیگر تفکیک شد و دولت با توجه به شرایط جغرافیایی، […]

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، به نقل از ایثار،

قانون تغییر ساعت رسمی کشور لغو شد و از ابتدای سال ۱۴۰۲، ساعت رسمی تغییر نمی‌کند.

در این قانون، ساعت رسمی کشور و ساعت کاری ادارات با یکدیگر تفکیک شد و دولت با توجه به شرایط جغرافیایی، اختیاراتی در ساعت کاری دارد.

این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ آغاز می شود.

همچنین طرح جهش تولید دانش بنیان نیز پس از بررسی در نشست شورای نگهبان تأیید شد.